Kefillik Kredi Notunu Etkiler Mi?

Bilindiği gibi Kredi notunu etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır . Bu faktörler belirli oranlarda etkilemekte ve birbiri ile ilişkili bir hal almaktadır. Findeks tarafından belirlenen bu faktörler  ve oranları aslında bize tüm banka ile tüm finanasal ilişkimiz hakkında bilgi vermektedir. Kredi derecelendirm kurumu tarafından belirlenen ve bazı kriterlere göre belirlenen findeks notu, oluşumunda yani güncellenmesinde birey-banka  geçmiş ilişkiyi baz almaktadır.

Peki Kefillik kredi notunu etkiler mi? sorusunu cevaplamak için ilk olarak kredi notunu etkileyen kriterleri bilmemiz gerekmektedir. Günümüzde artık bir bankaya kredi başvurusunda bulunduğumuzda o bankanın birey hakkında diğer tüm bankalarla ilişkisi dökümanlar halinde karşısına çıkmaktadır. Hatta banka ile ilişkisi bulunmayan borç ödemelerinde bile bankalara bigi verilmekte ve bankalar bu durumu görmektedir. Kısaca söyleyecek olursak tüm finansal işlemlerde devlet ve buna bağlı olarak bankalar haberdar edilmektedir. Bu yüzden bir başkasının kredisine kefil olmak birey kredi notunu etkilemektedir.

Kefil Olmanın Kredi Çekmeye Etkisi

Kredi notu düşük olan kişilerin kredi notunu yükseltmesi  için findeks kritelerine dikkat ederek duruma uygun olarak davranmalıdır. Bu kritelerde bireyin  toplam borç durumu, mevcut haldeki kredi ve kredi kartı kullanımı ve ödemesi, ödemelerin gecikmesi, yeni kredi başvurusu, alınan olumlu ve olumsuz cevaplar olarak genel başlık altında inceleyebiliriz.

Bireyelerin bir kişiye kefil olması demek kredi çekecek kişinin tüm borcunun sorumluluğunun alınması demektir. Yani ödemelerde oluşacak herhangi bir problem karşısında ilk başvurulacak kişi kefil olacaktır. Krediye kefil olan bireyin ödeme gecikmelerinden sicilide etkilenmektedir. Yine bu bağlamda kredi notu oluşumunda belirtilen toplam borç durumu kefil sicilinde kişinin kendi borcu olarak görünmektedir. Bu nedenle bu faktörleri ele aldığımızda ve kefillilik kredi notunu etkiler mi? diye sorduğumuzda bu kriterlerin kredi notunda etkisi bulunduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bir başkasını çekeceği krediye kefil olurken oldukça dikkatli davranılmalıdır.

Kredi Notu Düşüren Faktörler

Kredi Notunu Düşüren Faktörler konusunu daha geniş incelemek için Kredi Notu Hangi Durumlarda Düşer? makalemizi okumanızı öneririz. Birey kredi notu oluştururken baz alınan oranlar ve bu oranları oluşturan tüm faktörler findeks notu hakkında bilgi vermektedir. Bu kriterlerden birinin süreklilik göstererek olumsuz bir şekilde devam etmesi birey siciline olumsuz olarak yansımaktadır. Oranlardaki farklılık göz önüne alındığında ve uzun sürede ters yönde bir etki sağlandığında kredi notunun düşmesi kaçınılmaz bir durum olacaktır ve kişi siciline işlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir